Ysgol Bro Banw

Criw Cymraeg

cymraeg campus

Dyma ni y Criw Cymraeg. Fel grŵp, ni sydd yn cynrychioli llais y disgyblion ac yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg drwy’r Ysgol. Rydym yn annog yr iaith a’r traddodiadau trwy drefnu diwrnodau yn seiliedig ar ddiwyddiadau gwahanol. Y flwyddyn yma, rydym yn anelu at y wobr arian yn y Siarter Iaith.

 

We are the Criw Cymraaeg. As a group we represent the voice of the children in Ysgol Bro Banw. We aim to encourage and promote the Welsh language through out school life. We help to promote the welsh language and it’s traditions by organising various events during the school year. This year we are aiming for the silver award in the Siarter Iaith.

 

 

Picture1 IMG_1253 (1)